سید اسماعیل قشمشم هستم، مربی (Coach)، مشاور و مدرس برندسازی شخصی و مهارتهای کوچینگ برای مدیران و افراد، جای بسی خوشحالی است که از طریق وبسایت شخصی بستر گفتگو و ارائه آموزشهای کاربردی به شما مخاطبین عزیز فراهم شده است.

وبسایت شخصی مهندس سید اسماعیل قشمشم | همراه: 09195893985 | من را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

آموزشهای کاربردی

آموزشهای سایت

یکی از اهداف اصلی این سایت مهیا کردن بستری مناسب برای ارائه آموزش های علمی و به اشتراک گذاشتن تجربیات شخصی در حوزه های مهارت های کوچینگ (در حوزه مدیریت فردی و سازمانی)، برندسازی شخصی و پرورش مدیران آینده به شما مدیران، خویش فرمایان و دانش آموختگان دانشگاهی است

همه افراد مثل من و شما درحال حاضر دارای برند شخصی هستیم

کوچینگ یکی از مؤثرترین ابزارها در جهت تقویت مهارت‌های مدیریتی است

مدیریت مهارتی است که از هم اکنون می توان آن را آموخت

ویدیوهای منتخب

زلیخا گفتن و یوسف شنیدن / شنیدن کی بود مانند دیدن

کتابهای من

همچو کتابیست جهان جامع احکام نهان / جان تو سردفتر آن فهم کن این مسئله را
سوالات متداول

برندسازی شخصی

برندسازی شخصی چیست؟ و چه چیزی نیست؟

مخاطبین برندسازی شخصی چه افرادی هستند؟

در این مسیر چه اقداماتی باید و چه اقداماتی نباید انجام دهم؟

برای برندسازی شخصی از چه ابزارهایی استفاده کنم؟

سوالات متداول

کوچینگ برای مدیران

نقاط قوت و نقاط قابل بهبود من در مدیریت چیست؟

چگونه مهارت تفویض اختیار خود را ارتقا دهم؟

به عنوان مدیر چگونه انگیزه کارکنان خود را ارتقاء دهم؟

سبک مدیریتی من چیست و برای بهبود آن چه اقدامی باید انجام دهم؟

سوالات متداول

پرورش مدیران آینده

فرصت های ناب دوران دانشگاه برای فراهم کردن زمینه موفقیت شغلی چیست؟

برای کسب جایگاه شغلی ایده آل، چه ویژگیهای رفتاری باید داشته باشم؟

چه فرصتهایی برای کسب درآمد و موفقیت شغلی وجود دارد؟

استعدادها و توانمندی های من برای موفقیت شغلی چیست؟

تماس با من

پیام خود را بگذارید

You may want to hire someone to assist you with //thewestnews.com/the-8-best-paper-writing-services-for-college-students/82881 writing your essay in case you’re in a position to not be able to do the assignment yourself. This type of service offers the opportunity to work with a group that is comprised of professional writers who are experts in writing essays and different types of work. Prices for writing an essay can vary, depending upon the time frame and the complexity of the task. Some services are cheaper than other services. An essay writing service can help you with your assignments.

If you’re trying to find the best place to purchase essays online, these are a few suggestions that you should keep in mind. Before you start, do some study. Be careful not to select the first one that pops on the search results It buy custom essay is essential to locate a trustworthy agency with plenty of good online reviews. Additionally, you should follow the safety recommendations to ensure you’re working with an organization that is trustworthy. If you’re worried please don’t hesitate in contacting our customer service department. The customer service department will be happy to help you when you write your essay.